Źródła energii odnawialnej – warsztaty


W dniach 2 II i 10 II 2016r. odbyły się warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii zorganizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Udział w nich wzięła grupa uczniów z klasy drugiej i trzeciej naszego gimnazjum pod opieką Pani mgr Anny Pękalskiej.

Spotkania dotyczyły m.in. energetyki słonecznej, która jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Dotyczy to wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (ciepła woda użytkowa, gorące powietrze) w budownictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, małej energetyce. Do bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej i wytwarzania ciepła służą różnego rodzaju wymienniki ciepła zwane powszechnie kolektorami słonecznymi, z którymi młodzież miała okazję się zapoznać. Uczniowie w sposób praktyczny i teoretyczny (prezentacje multimedialne uczniów technikum) mogli rozszerzyć swoja wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.