Zespól twórczy

Zespól twórczy zazwyczaj będzie składał się z autora tekstów i artysty plastyka. Artysta plastyk, do którego obowiązków należy opracowywanie przybliżonych pomysłów graficznych (by pokazać, jak będzie funkcjonować reklama), często w ogóle nie wykona dla ciebie żadnego dopracowanego do końca „dzieła sztuki”. Często jest to robione w formie niemalże szkicu kreślonego na poczekaniu (jakby odruchowo w trakcie rozmowy z klientem – w sensie technicznym „zarys” lub szkic), który pokazuje, jak elementy projektu reklamówki będą wzajemnie zazębiać się może on również dać pewien pogląd co do charakteru ilustracji.

Autor tekstów, dla kontrastu, jest osobą, która nadaje dziełu ostateczny kształt. Być może w momencie powstawania pomysłu przekazu reklamowego zostanie wykonany jedynie slogan lub tytuł reklamówki, jednak autor pod koniec powinien mieć już napisane wszystkie słowa przekazu reklamowego (chociaż większość klientów wykazuje skłonności do wpisania kilku wyrazów samodzielnie, niekiedy „po trupie agencji”).

Między tymi skrajnymi momentami autor tekstów i plastyk, dopingowani przez koordynatora przekazu reklamowego {być może również wspomagani w formie wskazówek przez osobę zajmującą się planowaniem realizacji zamówień klientów) mają za zadanie przygotować pomysły, jak sprzedać twój produkt. Jak oni to robią, to w dużej mierze ich problem. Ponieważ jednak także klient jest tym zainteresowany, jest to w pewnym sensie obszar, miejsce, gdzie dokonuje się produkcja. Klient ma prawo żądać dobrego produktu. Jeżeli agencja została dobrze wybrana, zostanie to osiągnięte bez potrzeby zbytniego martwienia się, jak to nastąpi. (Niekiedy zamówienie może być realizowane przez zespól „wolnych strzelców” działających poza agencją może to stanowić jeszcze jeden powód, dla którego nie masz kontaktu z zespołem twórczym). Biorąc pod uwagę, że istnieje deficyt rzeczywiście utalentowanych realizatorów reklam, nie jest to sytuacja niezwykła, jeżeli stwierdzisz, że twoja agencja posługuje się „wolnymi strzelcami”, twoją natychmiastową reakcją nie powinna być chęć zerwania z agencją. Obdarz ją zaufaniem, jeżeli chodzi o jej świadomość jej własnych ograniczeń, jak i o kupowanie dobrej roboty na zewnątrz. Zawsze zakładaj, że ma to być dobry projekt. Wymagaj jednak od agencji, by jak najszybciej stworzyła zespół stałe pracujący nad realizacją twojego zamówienia) nie leży w twoim interesie utrata ciągłości twórczej pracy nad twoim zleceniem).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>