Zespól twórczy (kreatywny)

Ogólnie mówiąc, są to osoby, które nie noszą garniturów – lub wyglądają raczej niekorzystnie, kiedy to robią. W pewnym sensie jest to poza, ponieważ noszenie dżinsów, butów baseballowych, nabitych ćwiekami kurtek skórzanych i kolczyków nie jest konieczne do wymyślenia dobrych reklam. Jednak dobrych twórczych ludzi jest stosunkowo mało i zbyt dużo kosztują oni kierownictwo agencji, by ta mogła sobie pozwolić na nietoierownie większości ich słabostek. Klienci równieżoczekują tego: jeżeli kreatorzy reklam wyglądają zbyt prozaicznie i ortodoksyjnie, klientom wydaje się, że otrzymają prozaiczną i ortodoksyjną reklamę, niezależnie od wszelkich dowodów przeciwnych.

Możesz nie spotkać się z dużą częścią zespołu twórczego, który pracuje dla ciebie. Wiele agencji podziela wcale sensowny punkt widzenia, że kreatorzy reklam powinni być zajęci robieniem reklam, nie zaś gawędzeniem z klientami. W jednej lub dwóch takich agencjach (jak Collett Dickinson & Pearce) dział twórczy jest ponad to i trzyma się z dala. Kontakty z klientami utrzymuje jedynie poprzez swoich wysłanników, koordynatorów kampanii reklamowej klientów. Jeżeli natomiast musisz koniecznie zobaczyć się z nimi, powinieneś to zrobić na początku, kiedy instruujesz agencję o tym, czego się spodziewasz, zaś agencja dowiaduje się o twojej firmie. Dla twórców reklamy naprawdę jest istotne zobaczenie twojego zakładu, wypróbowanie hotelu lub odwiedzenie twoich sklepów lub hurtowni, porozmawianie z ludźmi, którzy produkują lub projektują twoje wyroby (niezależnie od tego, jakiego typu są to wyroby), jak również z tymi, którzy je sprzedają.

Zespół twórczy powinien również prezentować klientowi swoje pomysły dotyczące reklamy i omawiać je z nim. Ludzie z tego zespołu raczej podsuną lepszy pomysł, jak ma wyglądać reklama. Potrafią lepiej niż koordynator kampanii reklamowej na rzecz klientów wywiązać się z zadania poinformowania klienta o niezbędnym zaangażowaniu w zaprezentowanie produktu w proponowany przez nich sposób. Jest ważne, by zespół kreatorów reklamy był obecny przy dyskutowaniu na temat reakcji klienta na ich pomysły, aby w ten sposób zrozumieć, dlaczego konkretny aspekt należy zmienić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>