Zespół agencji do spraw realizacji zamówień

Kiedy trafisz do zespołu do spraw realizacji zamówień, możesz mieć kontakt z niewidoma działami spośród wymienionych. W przypadku bardzo małej agencji możesz mieć kontakt tylko z jedną osobą, która może być zarówno koordynatorem kampanii reklamowej klientów i osobą zajmującą się opracowywaniem tekstów reklamowych, natomiast większość innych potrzebnych usług może ona zdobywać od organizacji z zewnątrz.

Jeżeli jednak korzystasz z pomocy agencji, która jest w stanie zrealizować właściwą usługę {nawet jeżeli nie jest to agencja świadcząca pełen zakres usług11), jest prawdopodobne, że będziesz miał kontakt z zespołem zajmującym się realizacją zleceń, złożonym z pięciu łub sześciu osób, które będą wykonywały wszystkie zadania związane z tworzeniem i umieszczeniem twojej reklamy. Zespół ten składa się z części funkcjonalnych, wzajemnie powiązanych w jego ramach, przedstawionych na rys. 5.2. (Planista został włączony w jego skład z zaznaczeniem jego powiązań z innymi w postaci tylko linii przerywanej, ponieważ jego funkcja jest często wykonywana przez koordynatora kampanii reklamowej na rzecz klientów). Kim są ci łudzie i w jakiej pozostają relacji do ciebie i do pozostałej części agenqi?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>