Zawiązywanie węzła

Ostatnim stadium w prowadzonym przez agencję procesie selekcji jest ustalanie warunków transakcji. Większość agencji woli działać na podstawie standardowej umowy lub listu z podaniem warunków i ustaleniem podstawy, na jakiej klient i agencja będą realizowali transakcję. Instytut Praktyków Reklamy (IPA) oraz posiadające osobowość prawną Towarzystwo Brytyjskich Nadawców Reklamy (In- croporated Society of British Advertisers, ISBA) publikują wzory listów z podaniem warunków w charakterze wskazówek dla agencji i klientów, warto więc się zapoznać z nimi. Typowy list z podaniem warunków będzie zawierał:

– zakres usług, jakie będzie realizowała agencja,

– tryb płatności za usługi {prowizja czy honorarium),

– system, zgodnie z którym agencja będzie miała zagwarantowany dochód minimalny,

– ewentualne wydatki, które mogą powodować dodatkowe należności dla agencji,

– czasokres, na jaki udziela się kredytu klientowi odnośnie różnych kategorii rachunku,

– warunki dotyczące praw autorskich, klauzuli poufności materiałów i informacji kłienta itp.,

– warunki rozwiązania umowy, jeżeli chodzi o wyprzedzenie, z jakim należy powiadamiać drugą stronę.

Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to praktyki stosowane w tym względzie przez agencje są różne. Można wskazać na tendencję, by przynajmniej pewna część kosztów produkcji była objęta fakturą z chwilą przyjęcia szacunkowych kosztów. Zazwyczaj udziela się 30-dniowego kredytu w odniesieniu do większości rachunków, natomiast za opóźnienia w regulowaniu należności nalicza się dopłatę. Powszechnie przyjętą również zasadą jest przedstawienie przez agencję, której została powierzona realizacja reklamy, szczegółowych szacunków oraz raczej kwestionowanie tychże szacunków niż targowanie się o wysokość rachunków. Jest to przynajmniej racjonałna podstawa, na której można próbować działać.

Coraz częściej, w miarę jak agencje i klienci odchodzą od starego systemu opierającego się na stałych stawkach prowizji w kierunku różnego rodzaju uregulowań w sprawie honorariów, agencje starają się rozkładać swe dochody bardziej równomiernie na przestrzeni lat. Często jest to sprzeczne ze strukturą działalności handlowej (75% reklam czekolady z różnymi aromatami lub bombonierek czekoladowych przypada na listopad-grudzień), może jednak okazać się korzystne dla obu stron, jeżeli chodzi o przepływ gotówki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>