Zaufanie do reklamy zewnętrznej

Hasło głoszące, że reklama stanowi dźwignię handlu na stałe wpisało się, nie tylko w branżowy, ale również w powszechnie używany język. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy produkt lub usługa nie obronią się same, zwłaszcza przy wprowadzaniu nowej oferty na rynek, niezbędna jest realizacja intensywnych działań promujących. Opracowanie strategii marketingowej wymaga między innymi wskazania docelowej grupy konsumentów, do której będzie kierowany przekaz oraz określenia szczegółowego celu, jaki w rezultacie prowadzonych działań ma zostać osiągnięty. Dobór rodzaju zastosowanej reklamy zależeć będzie przede wszystkim od preferencji zleceniodawców, kierujących się własnymi upodobaniami, względami finansowymi lub obiektywnymi przesłankami, przedstawianymi w badaniach rynku. Znaczące przy wyborze konkretnej formy reklamy jest jej oddziaływanie na potencjalnych odbiorców. Wbrew pozorom, nieprzemyślane ustawienie nośników (za dużo i w przypadkowych miejscach) może nie tylko nie przynieść zakładanych rezultatów, ale również wywołać odwrotny skutek, na przykład w postaci zniechęcenia konsumentów do prezentowanej marki. Bardzo istotne w wyborze określonego rodzaju reklamy jest zaufanie do danej formy wśród odbiorców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>