Zaplanowanie kampanii

Możliwe jest zaplanowanie kampanii w formie serii rzutów w ciągu roku, o ile pozwalają na to warunki finansowe. Większe rzuty mogą przeplatać się z mniejszymi luka w rzutach reklamy telewizyjnej może być wypełniona wykorzystaniem w tych przerwach mediów prasowych.

Następną sprawą jest wykorzystanie reklamy w stosunku do handlu detalicznego. Zwykle trzeba z pewnym wyprzedzeniem w czasie (w stosunku do podstawowej reklamy skierowanej do konsumentów) informować handel, co ma się wydarzyć.

Kiedy już zostaną podjęte decyzje w odniesieniu do tych ogólnych zasad, osoba zajmująca się mediami może opracować łączny harmonogram wykorzystania nośników reklamy. W przypadku telewizji należy poddać analizie zaplanowane programy zarówno ITV, jak i BBC, po to, aby ustalić, które programy ITV wydają się być dobrym zakupem, które zaś złym (w stosunku do ustalonej taryfy). Na ogól kupuje się mieszaninę pór szczytowych i innych w stosunku do docelowego poziomu TVR.

W przypadku prasy planista będzie wybierał publikacje oraz formaty ogłoszeń, jakie mają być w tych wydawnictwach zamieszczane, dni tygodnia, w które ogłoszenia mają się ukazywać, miejsca, które przede wszystkim są pożądane. Dane te grupuje się w formie zestawu nośników reklamy, który będzie wyglądał mniej więcej jak plany wykorzystania mediów przedstawione na rysunkach 10.1 i 10.2.

Te dwa plany wykorzystania mediów są, w pewnym sensie, przypadkami krańcowymi. Pierwszy obejmuje okres tylko pięciu tygodni, dotyczy szczególnego produktu i wiąże się z bardzo konkretnymi wielkościami i terminami. Drugi jest schematycznym planem dla bardzo poważnego reklamodawcy, obejmującym kilka mediów na raz. Rzuty reklamy zostały tu zblokowane, co ma stanowić podstawę do szczegółowego planowania w okresie późniejszym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>