Zadanie ekonomiczne

Podstawowym zadaniem reklamy, w dziewięciu przypadkach na dziesięć, jest zrealizowanie sprzedaży lub pomoc w jej zrealizowaniu. (W przypadku dużej części reklam służb publicznych i rządu, jak również niektórych kampanii zbiorowych o charakterze „prestiżowym”, prawie jedynymi towarami, jakie są sprzedawane, są idee). Reklama robi to (w większym lub mniejszym stopniu) pośrednio i funkcjonuje w połączeniu z innymi częściami marketingu-mix – jedynie reklama na zasadzie direct response jest rzeczywiście sprzedażą za pomocą ogłoszeń reklamowych.

Jeżeli więc potrafisz sprzedać wszystko, co chcesz sprzedać, bez reklamy, możesz to zrobić bez niej, chyba że dostrzegasz sposób, za pomocą którego reklama może dać ci oszczędności na innych kosztach. Nowa kampania reklamowa związana z dotychczas nie reklamowaną marką zazwyczaj stanowi proste zwiększenie kosztów. Oznacza to, w dużym uproszczeniu, że kampania taka musi doprowadzić do uzyskania dodatkowych obrotów, a mówiąc ściślej, zysków wystarczających, by pokryć te dodatkowe koszty. Powinna robić to taniej niż jakakolwiek metoda alternatywna, np. zatrudnienie dodatkowo pól tuzina sprzedawców lub uruchomienie nowego kanału dystrybucji.

Jednym z zasadniczych powodów, dla których należy się reklamować, jest więc sprzedawanie z o wiele większą rentownością. Jest to, trzeba to podkreślić, bardzo typowy przykład języka reklamy, ponieważ od razu narzuca się pytanie: „O ile większą?” Gdy się już zada to pytanie, cala sytuacja nagle się komplikuje, podczas gdy spodziewaliśmy się prostego obrazu. Jeżeli marka jest Już od jakiegoś czasu na rynku i być może sprzedaż produktu zaczęła się zmniejszać, to za pomocą reklamy spadek obrotów można zahamować. Innymi słowy, przy pomocy reklamy nadal faktycznie będziesz sprzedawał mniej, ale to „mniej” stanowi więcej niż wynik, jaki zostałby osiągnięty bez reklamy. To zaś oznacza więcej dla rentowności przedsiębiorstwa,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>