Zachwalanie i zniesławienie

Zachwalanie produktu (lub powoływanie się na wyróżnienia) jest powszechnie zwalczane m.in. przez ustawę o charakterystyce towarów i usług (Trade Descriptions Act) z roku 1968, W myśl ustawy nie można stwarzać fałszywego wrażenia, że produkt odpowiada zestawowi uznawanych norm (na przykład BSI21 lub DJN) produkt jest rodzajem towaru, który jest dostarczany do konkretnej dobrze znanej osoby lub instytucji jakaś osoba lub instytucja akceptuje ten produkt.

Szczególnym i specjalnym rodzajem przypadku jest związany z rodziną królewską. Nie można używać argumentu, że z produktu lub usługi korzysta członek rodziny królewskiej, wyjątkiem jest upoważnienie tej osoby. (Istnieją ponadto bardzo szczegółowe zasady dotycząe wykorzystywania dyplomu dostawcy królewskiego).

Poza odpowiedzialnością z tytułu ustawy o charakterystyce towarów i usług, nieuzasadnione zachwalanie może prowadzić do odpowiedzialności przed sądem powszechnym za zniesławienie. Oznacza ono „publikację lub stwierdzenie, które zmierza do poniżenia osoby w ocenie właściwie myślących członków ogółu społeczeństwa”. Istnieje wiele przykładów dobrze znanych osobistości, którymi posłużono się bez ich zgody w reklamach i które wygrały sprawę w sądzie na różnej podstawie (od tego, że osobę taką ośmieszono, do tego, żc zachodzi realna groźba pogwałcenia statusu amatora).

Jednym z problemów zniesławienia w odniesieniu do reklamy jest to, że posłużenie się bohaterem reklamówki o zmyślonym nazwisku może odnosić się do prawdziwej osoby o tym samym nazwisku. Może być uznane za zniesławiające, jeżeli owa prawdziwa osoba potrafi wykazać, że ucierpiała z powodu tej reklamy. O ile nieuzasadnione zachwalanie może mieć związek z ustawą o charakterystyce towarów i usług, o tyle niekoniecznie musi mieć zniesławiający charakter.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>