Z wizytą na Politechnice Rzeszowskiej


W dniu 6 maja 2016r. uczniowie klasy II a i II d wraz z opiekunkami Anną Pękalską, Zofią Czyżyk i Katarzyną Olszańską uczestniczyli w pokazach z fizyki zorganizowanych przez Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenia demonstrowali dr Tadeusz Jasiński, dr Jan Mamczur, mgr Krzysztof Kiszczak, mgr Paweł Wnuk, dr hab. Tomasz Więcek prof.PRz. Spotkanie dotyczyło zagadnień z zakresu przemian energii, promieniowania słonecznego, prądu elektrycznego oraz termodynamiki. Uczniowie w ciekawy sposób mogli przekonać się, że energia ulega nieustannym przemianom, które możemy zaobserwować niemal wszędzie. Szczegółowo została omówiona energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej, jej zamiana na energię elektryczną. W sposób praktyczny przedstawione zostało ogniwo fotowoltaiczne, sposób działania, zasady montażu.  Przemiany energetyczne w głównej mierze dotyczyły przemian w energię elektryczną. Wiele doświadczeń dotyczyło energii prądu elektrycznego, sposobów jego przepływu przez ciecze, ciała stałe i gazy. Przeprowadzone „doświadczenie Oersteda” zwracało uwagę na fakt wzbudzania pola magnetycznego przez prąd elektryczny płynący w przewodniku. Praktycznie zademonstrowano zasadę działania obwodów RLC, modelu silnika elektrycznego i inne bardzo ciekawe doświadczenia z zakresu magnetyzmu.