Wysiłki agencji

Wysiłki agencji związane z nowym zamówieniem na ogół koncentrują się na kilku poziomach. Po pierwsze, starają się zapewnić, że agencja jest znana głównym docelowym klientom (jeszcze lepiej, jeżeli utrzymuje regularne z nimi kontakty). Łączy się to z selekcją grupy docelowych klientów oraz docieraniem do nich telefoniczne, przez pocztę lub za pomocą jakiejkolwiek innej formy bezpośredniego kontaktu, która wydaje się odpowiednia. Po drugie, aktywnie poszukują aktualnych prospektów (lub wszelkich innych źródeł informacji), które są publikowane przez wydawnictwa handlowe z myślą o szukaniu nowej agencji. Klient, którego nazwa/nazwisko ukazuje się w Campaign, jest pewny, że odpowiadanie na telefony, listy, faxy i bezpośrednie przyjmowanie petentów łączy się z nakładami czasu. Po trzecie, agencja może mieć nadzieję, że dotrą do niej przynajmniej niektórzy potencjalni klienci, poszukujący agencji. Mogą oni zgłosić się do agencji na skutek rekomendacji innych klientów lub wzajemnych kontaktów albo dlatego, że klient widział reklamę wykonaną przez agencję i spodobała mu się.

Kiedy już agencja przyjęła założenie, że powinna spróbować wziąć zamówienie od konkretnego klienta, powinna ustalić, jak najlepiej je zrealizować. Opiera się wtedy na ogólnych założeniach wyrażonych przez klienta zamiarów, które mogą być bardzo ogólnikowe („przyglądamy się właśnie kilku agencjom”) albo bardzo konkretne („oto nasze ujęcie problemu”).

Do zadań agencji należy nadanie jej podejściu do osiągnięcia planowanej sprzedaży pewnej struktury, w ramach wyrażonych przez klienta wymagań. Czyni to, aby zademonstrować klientom swoją zdolność do świadczenia wymaganych usług (o konkretnym zakresie i określonej jakości) i by zrobić to lepiej od agencji konkurencyjnych. Agencja równie dobrze może nie wiedzieć, kto jest konkurentem do konkretnego zlecenia (nie jestem zresztą wcale pewien, czy pomogłoby jej to w czymś, nawet gdyby wiedziała).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>