Wyrabianie reputacji

Reklama może pomóc w sprzedaży. Prowadzi do tego, w znacznym stopniu, poprzez udzielanie informacji, co sobą przedstawia produkt, do czego służy, gdzie go można znaleźć. Jest to jej rola wprowadzająca (w odniesieniu do produktu nowego) i rola już trwająca, polegająca na przedstawianiu produktu ludziom, którzy nigdy go dotąd nie próbowali (w

RODERICK WHITE odniesieniu do produktu o już ustalonej pozycji). Poza tym potrafi ona zdziałać jeszcze więcej – może zacząć wyrabiać reputację twojemu produktowi i twojej firmie jako producentowi produktu. Poprzez reklamę, a raczej poprzez sposób, w jaki ją prowadzisz, możesz zacząć wyrabiać swojemu produktowi reputację ze względu na dobrą jakość. Z pewnością pomaga ona, jeżeli produkt jest rzeczywiście najlepszy wśród dostępnych, lecz obiektywnie można tak powiedzieć o niewielu produktach {niezależnie od tego, co sądzą ich producenci) – na większości konkurencyjnych rynków różnice między konkurującymi produktami są raczej nieznaczne, natomiast ustalona reputacja może pomóc w rozróżnieniu lidera rynkowego od pechowca. Gdy się przyjrzeć markom firmowym, które od 30, 40, 50 i więcej lat odnoszą sukcesy (takim jak Persil, Oxo, Bisto, Black Magie, Bovril, Wall itd), to się okaże, że firmy te stale się reklamują, a ponadto stale się doskonalą, by utrzymać reputację w miarę rozwoju technologii. Reklama, która może wyrobić dobrą reputację, nie jest jeszcze niezawodną tarczą ochronną przed konkurentami, którzy opracowali i wyprodukowali produkt jeszcze wyższej jakości, ale z pewnością może pomóc pozbyć się produktów równorzędnych i zyskać czas na rozwój produktu z własnym znakiem firmowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>