Wyniki konkursu językowo-ekologicznego


Wyniki szkolnego konkursu językowo-ekologicznego „Being ECO in English”

W dniu 17.11.2015r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego, obejmujący zagadnienia związane z ochroną środowiska, ekologią i energią odnawialną.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi znajomość słownictwa, a także ich umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy 3d – Oliwia Mraka. Na drugim miejscu uplasowali się: Olga Kij (klasa 3b) oraz Jakub Wojnarowicz (klasa 3d), a na trzecim – Justyna Wojtanowska z klasy 2d.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!