Wyniki egzaminów


Uczniowie Gimnazjum nr 5 od wielu lat osiągają najlepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych spośród publicznych gimnazjów Przemyśla. Znacznie przewyższają one średnią miasta, województwa i kraju.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej wyników egzaminów.