Wybieramy odpowiednią agencję

Jest jeszcze jeden rodzaj sprawdzianu, do którego, być może, chciałbyś się uciec, zanim zaczniesz rozmawiać z agencjami. Istnieje organizacja zwana Advertising Agency Register (Rejestr Agencji Reklamowych), która ma kartoteki ze szczegółowymi danymi oraz 10-minutowe filmy wideo o ponad 100 agencjach. Za niewielką opłatą możesz zobaczyć, co każda z agencji umieszczonych w wykazie ma do powiedzenia na swój temat bez konieczności odwiedzania którejkolwiek z nich. Podobne dane można uzyskać w Advertising Agency Assessments (Oceny Agencji Reklamowych). Cennym źródłem informacji jest wydawana co dwa lata publikacja pn. Campaign Portfolio. Ale i w tym wypadku w ten sposób możesz wyeliminować część agencji, potwierdzić w kilku przypadkach swe uprzednie nastawienie i, być może, mieć kilka niespodzianek, (jest jeszcze rozwiązanie alternatywne: możesz powierzyć cala tę procedurę konsultantowi).

Teraz chyba już nadszedł czas, by zacząć rozmawiać z agencjami. Jeszcze jednak jedno, ostatnie zdanie na temat list. Jak duże powinny one być? Jest mało prawdopodobne, byś coś zyskał na rozmowie odbywanej raczej tytułem próby z kilkunastoma agencjami poważna selekcja rzadko powinna wykraczać poza liczbę cztery. Tak więc jeżeli masz na swej liście więcej niż cztery agencje, powinieneś – żeby być uczciwym względem siebie i agencji – obmyślić szybki i prosty system selekcji mający na celu ograniczenie ich liczby, na przykład, na podstawie listu i jednego spotkania.

Zanim zaczniesz to robić, prawie na pewno do tego czasu skontaktują się z tobą inne agencje. Wieści o będącym „w obiegu” zleceniu bardzo szybko rozchodzą się w środowisku agencji, toteż prędzej czy później pojawi się ono w Campaign, chyba że jesteś bardzo sprytny albo masz dużo szczęścia, jest bardzo prosta reakcja na te próby kontaktu. Całkowicie zignoruj pierwszą próbę lub ją odrzuć. Tak pozbędziesz się tych, którzy nie ponawiają prób. Natomiast prowadź naprawdę bardzo sztywną linię postępowania w stosunku do pozostałych. Rozpatruj te kandydatury, które nie tylko, jak się wydaje, spełniają twoje kryteria, ale dodatkowo wykazują cechy oryginalności, wytrwałości lub stylu. Mógłbyś natrafić na coś, czego nie chcesz stracić, jeżeli jednak wcześniej podszedłeś do tej sprawy naprawdę starannie, ryzyko będzie mniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>