Wskazówki dotyczące kampanii telewizyjnych

Na etapie planowania wskazówki dotyczące kampanii telewizyjnych na ogól wiążą się przede wszystkim z ilością czasu i celem, jakim jest TVR. Może to krzyżować plany klientom, którzy chcą wiedzieć, ile emisji reklam otrzymują. Możliwe jest (w teorii) takie opracowanie planu wykorzystania telewizji, by uzyskać 100 TVR {wykorzystując do tego 100 emisji, z których każda osiąga jeden TVR, albo wykorzystując cztery emisje, z których każda uzyskuje 25 TVR). Nie można dokonać oceny wagi kampanii telewizyjnej na podstawie liczby krzyżyków na zestawie wykorzystania nośników. (To samo można powiedzieć o kampanii prasowej, nie ma jednak żadnych podstaw do upraszczania, gdzie ukazanie się ogłoszenia reklamowego w konkretnej gazecie w określonym czasie jest z góry ustalone, natomiast konkretny model kupna reklam telewizyjnych musi pozostać elastyczny).

Po sporządzeniu, omówieniu z klientem i zatwierdzeniu podstawowego planu wykorzystania mediów oraz po zaangażowaniu w to budżetu, kupujący czas antenowy i powierzchnię wydawniczą udaje się do właścicieli mediów i kupuje kampanię. Przedtem trzeba uzyskać prawa wyboru albo przynajmniej słowne zobowiązania w odniesieniu do tych specjalnych zakupów, które są konieczne. Jednakże nic przed tym momentem nie będzie musiało być przedmiotem formalnego zamówienia w żadnym z mediów.

Kiedy już kampania zostanie wykupiona, nabywca będzie negocjował z poszczególnymi mediami szczegóły transakcji (cena lub miejsce w mediach albo jedno i drugie). Po złożeniu zamówienia, stanowiącego potwierdzenie rozmów telefonicznych nabywcy z działem sprzedaży w określonych mediach, kopie zostaną przesiane do kontrolerów w agencji zajmujących się przepływem zamówień (aby mieć pewność, że system kontroli uzyska na czas dla wybranych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>