Warsztaty pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości


Edukacja prawna w Gimnazjum Nr 5
koordynator – mgr Wiesława Steblińska – pedagog szkolny

Projekt EDUKACJA SZKOLNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU PRAWNEMU
Informujemy, że nasze Gimnazjum przystąpiło do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w naszej szkole jednodniowy warsztat edukacyjny dla trzydziestoosobowej grupy uczniów klas trzecich. Ponadto wszyscy uczniowie, którzy brali udział w warsztatach otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne. Warsztaty prowadził wybrany przez Ministerstwo trener Pan Roman Augustowski.
Zarówno materiały, jak i warsztat zostały przygotowane w oparciu o autorski program edukacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Czekajcie na nowe informacje o spotkaniach z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.