Warsztaty literackie


Warsztaty literackie w Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu, już od czterech lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród uczniów. Głównym celem zajęć jest poszukiwanie i odkrywanie młodych talentów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i umiejętności współpracy w grupie.

Od początku istnienia Warsztatów, pod kierunkiem Pani mgr Grażyny Klatki i Pani mgr Teresy Stankiewicz, uczestniczyło w nich łącznie ponad 70 osób.

Większość uczniów to właśnie tu odkryła swój talent, otworzyła się na współpracę z innymi i doświadczyła pierwszych sukcesów na skalę powiatu, województwa i kraju. Wśród nich znajdowali się m.in.:

  • finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Rok Janusza Korczaka” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
  • finaliści konkursów powiatowych w ramach „Spotkań z Juliuszem Słowackim” w kategoriach poezji śpiewanej (I miejsce), konkursu plastycznego (I miejsce), konkursu recytatorskiego (I miejsce), turnieju wiedzy o Juliuszu Słowackim (I miejsce)
  • finaliści powiatowych konkursów ekologicznych (I miejsce w konkursie „Eko-wiersz”, I miejsce w konkursie na plakat multimedialny „Elektroodpady-proste zasady”, II miejsce w Turnieju Wiedzy Ekologicznej)
  • finaliści czterech edycji konkursów czytelniczych „Czytam, bo lubię”
  • finaliści i laureaci Powiatowych Konkursów Recytatorskich dla Gimnazjów („Miasto w poezji”, „W moim magicznym domu. Dom w poezji”
  • finaliści VIII edycji konkursu recytatorskiego im. Ulany Krawczenko
  • itd……

W ramach warsztatów, z inicjatywy uczniów w naszej szkole odbyły się spotkania autorskie z Panią Magdą Skubisz  (LO Story) i Panem Łukaszem Saturczakiem (Galicyjskość).