Urząd do spraw Papierów Wartościowych i Inwestycji

Securities and Investment Board (Urząd do spraw Papierów Wartościowych i Inwestycji) i jego filie samorządowe mają moc prawną i wprowadzają niektóre dodatkowe ograniczenia dJa nadawców reklam dotyczących produktów i usług finansowych. Dalsze zewnętrzne ograniczenie reklamy zostało jednostronnie wprowadzone w roku T980 przez City Takeover Panel (zespól specjalistów do spraw łączenia firm w Londynie), który ustanowił nowe zasady ograniczające reklamę w trakcie spornych przetargów na przyj ęcic/lączenie firm.

System dobrowolnej kontroli oferuje brytyjskim reklamodawcom i ich agencjom bardzo elastyczny i szybko reagujący system, który pozwala uniknąć potrzeby żmudnego i kosztownego postępowania sądowego. Nie jest to system doskonały, natomiast kodeks postępowania jest stale nowelizowany i reinterpretowany.

Poszczególne dziedziny, jak na przykład wykorzystanie dzieci w reklamach oraz reklama odwołująca się do dzieci, stają się kwestiami spornymi i wymagają analizy i uwagi. Większość ogłoszeń jest zgodna z kodeksem, natomiast większość przypadków naruszeń ma trywialny charakter. Bardzo wyraźnie zostało to potwierdzone przez jedno z poważniejszych przedsięwzięć badawczych sponsorowanych przez Urząd do spraw Uczciwego Handlu wespół ze Stowarzyszeniem Konsumentów i ASA (Advertising Standards Authority, Urząd do spraw Standardów Reklamy – przyp. tłum.) w roku 1978. W trakcie tego badania sprawdzono bardzo dużą próbę prasowych ogłoszeń reklamowych zamieszczanych we wszystkich rodzajach mediów prasowych i stwierdzono niewielki odsetek poważnych naruszeń kodeksu.

Inne badanie przeprowadzone przez grupę roboczą Departamentu Handlu w roku 1980 również doprowadziło do konkluzji, żc system ten działa dobrze. Analiza systemu dokonana w roku 1987 przez AA (Stowarzyszenie Reklamy), co prawda stwierdziła, że całokształt instrumentów kontroli stanowi bałagan, jednak zaleciła, by zasadnicza część systemu pozostała bez zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>