Tworzenie planu wykorzystania mediów

W miarę jak planista pracuje nad dostępnymi możliwościami wyboru, zaczyna kształtować się plan ich wykorzystania. Jest to formalny wykaz, jakie przekazy reklamowe mają ukazać się i gdzie. Plany takie są poręcznymi punktami odniesienia, sposobami pokazania klientom, co dostają za swe pieniądze, a także podstawami, na których ludzie z działu mediów zamierzają kupować czas i miejsce.

Plany wykorzystania mediów na ogól dotyczą roku {jest to krótkoterminowym cyklem planistycznym klienta). Mogą też dotyczyć jednego intensywnego rzutu reklam w ciągu sezonu. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rozkład w czasie kampanii w ciągu roku. Jest to zazwyczaj decyzja z zakresu marketingu, która być powinna podejmowana wspólnie z klientem i opierać się na sezonowym charakterze sprzedaży produktu i działalności konkurencji.

Na ogól klienci będą chcieli podtrzymać intensywną sprzedaż sezonową, jeżeli jednak sezonowość rynku została wywołana przez działalność promocyjną, być może będzie miała sens próba „wyrów nania” cyklu przez reklamę w sezonie o niskiej sprzedaży. Na ogół będzie miało sens reklamowanie w tych okresach, kiedy rynek reklam zwykle jest „łatwy”: styczeń-luty i lipiec-sierpień, ponieważ wtedy można kupić dobre miejsca i dobre czasy po korzystniejszych cenach.

Sezonowy charakter reklamy jest pierwszą rzeczą, jaka musi być wzięta pod uwagę, gdy budżet jest za mały, by móc reklamę rozciągnąć na cały rok. Nawet w przypadku dysponowania dużymi środkami finansowymi należałoby w większym stopniu wykorzystywać budżet w określonych porach roku. Zakładając, że dysponuje się budżetem, który nie pozwala na finansowanie kampanii reklamowej przez cały rok, następną pod względem ważności kwestią będzie jego podział, tzn. jak go podzielić na poszczególne cele. Podstawowe rozwiązania alternatywne są takie: albo reklamowanie „rzutami” (np. przez trzy tygodnie z rzędu), albo w sposób bardziej rozłożony, na zasadzie dawkowania, sączenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>