Tradycyjne grupy C2 i D

Tradycyjne grupy C2 i D określane byty mianem „rynku masowego,, (do końca lat 70. stanowiły ponad 60% dorosłych}. Stały trend wzrostowy w ogólnym statusie iudności (dzięki zmianom w strukturze zatrudnienia i rosnącemu dobrobytowi) znacznie zmienił ten obraz. Obecnie podstawowymi dużymi grupami są Cl i C2, które często różnią się pod względem postaw i nawyków. W tym sensie „rynek masowy” częściowo zaniknął.

System ten nie może stanowić bezbłędnej wskazówki co do nawyków, a nawet postaw ludzi względem wydawania pieniędzy na zakup dóbr. Jednakże połączone wysiłki świata badań rynku, jak, dotąd nie potrafiły doprowadzić do niczego lepszego. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków, którego trzymają się niektóre duże agencje reklamowe (i o którym coraz więcej się mówi), są tak zwane badania „stylu żyda”. Na ogól wiążą się one, na początku, z bardzo rozległym badaniem ankietowym. Kilku tysiącom osób zadaje się pytania dotyczące ich postaw względem wielu aspektów prowadzonego przez nich żyda i ich nawyków kupowania. Na podstawie tego badania możliwe jest (za pomocą zestawu analiz statystycznych) podzielenie ludzi na grupy, których postawy i zwyczaje kupowania są mniej więcej podobne. Następnie możliwy jest opis typowych członków każdej grupy.

W skali międzynarodowej do najbardziej znanych takich studiów należy obecnie dobrze ugruntowane podejście VALS (Values and Life Styles – wartości i style życia). Po raz pierwszy zastosował je Stanford Research Institute7’ w Kalifornii i przekazał licencje różnym europejskim agencjom badania rynku (w Wielkiej Brytanii spółce Applied Futures Ltd). Inne od czasu do czasu były promowane przez różne grupy interesów, w szczególności przez badania RISC obejmujące wiele krajów europejskich.

Problem z podejściami opartymi na „stylu życia” polega na tym, że usiłują one uogólniać. Uogólniając, tracą ten istotny szczegół, który pozwala rozróżniać zwyczaje i postawy na każdym pojedynczym rynku. Dobrą ilustracją sposobu, w jaki próbuje się rozwiązywać te zagadnienia,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>