Testy regionalne

Porównywanie jednej kampanii reklamowej z inną jest zwykłym sposobem ich badania (dostarcza przynajmniej wiarygodnej normy pomiaru). Niestety, nie jest to tak łatwe, jak by się wydawało. W zasadzie metoda ta jest prosta. Wybiera się obszar kraju, gdzie prowadzi się reklamę odmienną od tej, jaką się prowadzi w pozostałej części kraju. Następnie porównuje się wyniki sprzedaży na Ogół pod względem procentowych zmian w stosunku do poprzednich lat. Tak otrzymuje się miarę, która kampania przynosi lepsze wyniki.

Mamy tu dwa rodzaje problemów. Po pierwsze, może być bardzo trudne odnalezienie mediów, w których można wyodrębnić taki obszar, jak ten. Można to bez trudu zrobić w odniesieniu do telewizji, kina, plakatów lub lokalnych gazet. Jest to o wiele trudniejsze, jeżeli chodzi o gazety czy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym. Po drugie, środowisko rynkowe może bardzo różnić się w poszczególnych rejonach kraju np. pod względem postaw konsumentów wobec produktu konkurencji lub możliwości twojego personelu sprzedającego). Istotne znaczenie ma fakt, czy jesteś pewien, że twoje wyniki nie są zniekształcane przez takie czynniki.

W Zjednoczonym Królestwie i w większości krajów europejskich trudno jest przezwyciężyć te problemy. W Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje szeroki wybór rynków lokalnych, zadanie to jest o wiele łatwiejsze. Zdobyte tam doświadczenia pokazują, że o wiele bardziej miarodajne wyniki (w odniesieniu do wszystkich form badania rynku) można uzyskać, posługując się raczej wieloma badaniami rynkowymi równocześnie niż tylko jednym testem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>