Teatr plastyczny


Od kilku lat w ramach plastyki i zajęć artystycznych realizowany jest u nas w szkole teatr plastyczny. Są to wszelkie działania, do realizacji których potrzebne są nie tylko liczne talenty, ale przede wszystkim bogata wyobraźnia. W ramach zajęć realizowane są takie projekty, jak: performance, happening, teatr obrazu.

Opiekun: Halina Dębicka