Szczególne grupy produktów

Reklama artykułów żywnościowych jest ograniczona i kontrolowana głównie przez ustawę o żywności i lekach z roku 1955 (Food & Drugs Act 1955), lecz także przez przepisy szczegółowe dotyczące konkretnych artykułów żywnościowych, jak

Por, polską ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której arł. 15,1 ust. ó głosi: „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (…) 6) reklama porównawcza, chyba że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla klientów. (Dz. U. RF. Nr 47, poz. 211) – przyp. tłum. również przez przepisy dotyczące znakowania żywności (odnoszą się głównie do stwierdzeń dotyczących wartości odżywczych, preparatów itp. komponentów wyszczuplających, witamin itd.).

Reklamowanie leków i produktów medycznych podlega ustawie o lekach z roku 1968, która przedstawia bardzo szczegółowo zasady na temat tego, co może być powiedziane w reklamie Icków (zwłaszcza odnośnie skuteczności) oraz zasady udziału lekarzy i pielęgniarek w reklamówkach.

Ustawa o usługach finansowych (1986) oraz oparty na niej zbiór zasad SIB (Securities and Investment Board, Urząd do spraw Papierów Wartościowych i Inwestycji – przyp. tłum.) doprowadziły do powstania bardzo szczegółowych reguł dotyczących reklamowania produktów i usług finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>