Szacowanie kosztów różnych działań

W trakcie szacowania kosztów różnych działań, za które sam możesz być obciążony przez ich wykonawcę, zawsze warto się zastanowić, jaki byłby koszt zrealizowania tego w inny sposób. Jeżeli miałbyś to wykonywać sam, wówczas wystąpiłyby koszty związane z nakładami własnego czasu lub koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników (poza tym należy pamiętać zarówno o kosztach ich znalezienia, jak i o fakcie, że równie dobrze ich praca mogłaby nie być wykorzystywana przez większą część czasu w pełnym zakresie). Na ogół, jak się wydaje, jest pewna niewielka przewaga w robieniu tego we własnym zakresie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma się do czynienia z bardzo niskimi poziomami ogólnych wydatków lub ze szczególnie specjalistycznymi rodzajami usług, gdy koszt nakładu czasu na instruowanie i sprawdzanie agencji przypuszczalnie byłby raczej nadmierny.

W tym wszystkim została nieco zlekceważona możliwość kupowania pakietu usług specjalistycznych. Głównym usprawiedliwieniem (jeżeli chodzi o koszty) tej metody pracy jest to, że kiedy wynajmujesz agencję, płacisz „dolę” na calu agencję, niezależnie od tego, czy korzystasz ze wszystkich jej usług czy nie. Jeżeli, dla odmiany, kupujesz tylko konkretne usługi specjalistów, płacisz wyłącznie za to, co wykorzystujesz. Argument ten został osłabiony przez rosnące wykorzystanie przez agencje systemów opartych na opłacie za usługi lub systemów „prowizja plus oplata za usługę, jednak jest to nadal atrakcyjna forma dla niektórych poważnych nadawców reklamy przy ograniczonych wymaganiach ze strony agencji.

Nad tym wszystkim możesz umieścić element jakości. Można się spierać, że nie ma agencji reklamowej, która jest dobra we wszystkim, toteż ma sens kupowanie usług specjalisty. Założenie to może być prawdziwe, ale – przynajmniej w chwili obecnej w Wielkiej Brytanii – nadal najbardziej twórczy ludzie i najlepsi specjaliści od planowania reklamy i kupowania powierzchni wydawniczej i czasu w mass mediach są w agencjach.

Obserwowany ostatnio pęd do ograniczania kosztów, prowadzący do znacznie niższych prowizji i opłat za usługi, musi powodować wystąpienie ryzyka, wystawiającego na szwank możliwość świad-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>