Światowy dzień zwierząt 2013 r


Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa. Niestety w dzisiejszym świecie, w którym wartości materialne biorą górę nad uczuciami, bardzo często zapominamy o naszych braciach mniejszych. Ludzka bezduszność, a czasem nawet zwykła bezmyślność powodują, że schroniska dla zwierząt zapełniają się setkami niechcianych istnień. Tak jednak być nie musi. Psie czy kocie oczy mogą na nowo rozbłysnąć blaskiem nadziei i radości, jeśli na ich drodze staną ludzie wrażliwi, gotowi do niesienia pomocy. Uwrażliwienie na los zwierząt przyświecało organizatorom akcji „Zwierzęta czują”. Rozpoczęła się ona 3 października 2013 r. w Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu i będzie prowadzona przez cały rok szkolny. Światowy Dzień Zwierząt stał się punktem wyjścia całego projektu. Ma on na celu uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia.

Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć przygotowaną specjalnie na tę okazje akademię. Pojawiły się w niej fragmenty ustaw dotyczących respektowania praw zwierząt, krótka inscenizacja, a także wzruszające wiersze i piosenki ilustrowane pokazem slajdów. Szczególnie ciekawe i pouczające były wystąpienia zaproszonych gości. Pan Piotr Wojtasiak – kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach opowiedział o codziennej pracy ze swoimi podopiecznymi, a także zachęcał młodzież do wolontariatu. Dzięki niemu uczniowie mogli również podziwiać piękne, artystyczne zdjęcia schroniskowych zwierząt. Kolejnym punktem programu było wystąpienie pana Przemysława Barketa – lekarza weterynarii. Uświadomił on młodzieży, że posiadanie psa czy kota oprócz przyjemności niesie też ze sobą wiele obowiązków. Aby nasz ulubieniec był szczęśliwy trzeba zapoznać się z jego potrzebami, zapewnić mu właściwe warunki życia, odpowiednie pożywienie, a także opiekę zdrowotną.

Należy mieć nadzieję, że dzięki tej akcji uczniowie wezmą sobie do serca jej główne przesłanie i nigdy nie zapomną o tym, że zwierzęta czują, a także będą otwarci na niesienie im pomocy. Nauczyciele Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu starają się nie tylko o tym mówić, ale też świadczyć własnym przykładem. Dowodem na to jest chociażby szkolna wystawa zdjęć „Pupile naszych nauczycieli”, czy też koło wolontariuszy, które od kilku lat prowadzi pani Marta Rykowska. W ramach jego działalności organizowane są zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt, a także wizyty w schronisku.

Projekt „Zwierzęta czują” będzie trwał przez cały rok szkolny, nie ma bowiem piękniejszej rzeczy niż radosne machnięcia ogonów, do których swoją działalnością zapewne przyczynią się gimnazjaliści, stając się tym samym lepszymi ludźmi.