Stypendia


Najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na bogaty system stypendialny, na który składają się:

  • Stypendia Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dla uczniów wybitnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych
  • Stypendia Fundacji BGŻ „Otwieramy drzwi przyszłości” dla wybitnie uzdolnionych uczniów polegające na finansowaniu im nauki w jednym z najlepszych krakowskich liceów oraz na I roku studiów
  • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wyniki sportowe