Styl żyda

Styl żyda nie jest jedynym podejściem do segmentacji konsumentów. W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczne zainteresowanie tak zwanymi klasyfikacjami geodemograficznymi, opierającymi się na analizach danych pochodzących ze spisów powszechnych odnoszących się do dużych grup (w Zjednoczonym Królestwie jest dostęp przynajmniej do sześciu). Najbardziej znana jest klasyfikacja ACORN (klasyfikacja sąsiedztwa w miejscu zamieszkania – A Classification of Residential Neighbourhoods). ACORN dzieli gospodarstwa domowe na 38 poszczególnych typów pod względem sąsiedztwa, które mogą tworzyć 12 większych grup, stanowiąc wielkość wahającą się między 3 a 18% brytyjskich gospodarstw domowych. Klasyfikacja ta może łączyć się z kodami pocztowymi, stanowiąc cenny instrument dla marketingu bezpośredniego oraz dla badań dotyczących wykorzystania produktów {takich jak TG!J, jako pomoc w ustalaniu grup odbiorców reklamy.

Następcy ACORN posługują się podobnymi technikami, tyle że opierają się na typach ludności o różnym stopniu uszczegółowienia. Wszystkie te systemy cierpią z powodu erozji ich baz danych, jako że spis powszechny jest przeprowadzany co 10 lat, zaś ludność nie jest kategorią statyczną. Geodemografia dostarczyła nowej cennej broni do analitycznego arsenału osób, zajmujących się planowaniem marketingu i reklamy.

Na koniec odmienne i prostsze podejście opracowane przez Research Services Limited, jakim jest SAGACITY: jest to połączenie klasyfikacji opartych na rodzaju wykonywanej pracy i cyklach żyda rodziny (metody te mają odzwierciedlać różne wzorce wydatków różnych typów rodzin).

Cały ten obszar klasyfikacji jest dziedziną, która regularnie stanowi przedmiot analizy grup roboczych organizacji Market Research Society (Stowarzyszenie Badania Rynku) i od czasu do czasu prowokuje „wysyp” artykułów w prasie fachowej. Aktualnie nie ma wyraźnej oznaki, by nastąpił jakiś rzeczywisty zwrot, powodujący powstanie nowego i lepszego systemu. Najbardziej pomocnymi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>