Środowisko naturalne

Kiedy już koncepcja przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego zyskała powszechną akceptację, zaczęła być szybko stosowana (mniej lub bardziej metaforycznie) w odniesieniu do łt Przyp. tłum. – Ars gratki artis (sztuka dla sztuki). Na kanwie łacińskiej sentencji autor ukuwa na poty łacińskie, na poły angielskie wyrażenie Ads trafia Addis, nadając słowu angielskiemu ads (reklamy, reklamówki, ogłoszenia, przekazy, komunikaty reklamowe), które ma formę liczby mnogiej od ad i mechanicznie tworząc „łaciński” dopełniacz addis. ogromnej ilości różnorodnych aspektów świata, w którym żyjemy. Pomijając już zanieczyszczenie powietrza wody lub żywności, obecnie mamy do czynienia ze skażeniem fonicznym, wizualnym, a nawet duchowym. Źródłem zanieczyszczenia – mówiąc tym językiem – stały się ogłoszenia reklamowe.

Jest to pogląd, z którym trochę sympatyzuję. Nie ulega raczej wątpliwości, że liczba anonsów we wszystkich mediach bardzo (i coraz bardziej) utrudnia znalezienie sposobu wyróżnienia się i zwrócenia na siebie uwagi. Dla wielu reklamodawcówJ) jedynym rozwiązaniem stało się zwiększenie wysiłków i zwiększenie ilości „szumu”, przez jaki ich własne ogłoszenia i anonse innych muszą przedostawać się w celu przekazania przesiania.

Liczba reklam, na których oddziaływanie jesteśmy potencjalnie wystawieni każdego dnia, jest ogromna. Jeżeli mieszkasz w mieście, czy liczyłeś kiedyś, ile jest plakatów, obok których przechodzisz lub przejeżdżasz w trakcie załatwiania codziennych spraw? Przeciętna gazeta lub czasopismo w 60 albo 70% składa się z reklam. W Zjednoczonym Królestwie około trzech minut w godzinnym czasie nadawania programów w telewizji zajmują reklamy41. Oczywiście, oglądamy tylko ograniczoną liczbę tych ogłoszeń.

Kwestia, czy ogłoszenia dodają coś czy też, odwrotnie, zabierają ze środowiska, w którym żyjemy, jest bardziej złożona niż usunięcie ich jako „zanieczyszczeń” jakiegokolwiek rodzaju. Mało kto na pewno nie podzieli poglądu, że nasze oczy na ogół przywykły do obecności plakatów i że plakaty naprawdę wzbogacają wygląd miasta, jeżeli są odpowiednio rozmieszczone, a ich rozmieszczanie jest kontrolowane. Szarzyzna większości dużych miast Europy Wschodniej i wiełu miast 31 Przyp. tłum. – Tu (i we wszystkich wcześniejszych i późniejszych miejscach) używam terminu reklamodawca wymiennie z nadawcą reklamy, nadawca reklamy jest więc używany w innym znaczeniu niż u autorów Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, gdzie nadawcę reklam utożsamia się z nadawcą programu radiowego lub telewizyjnego, czyli medium.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>