Sprzedaż powierzchni reklamowej

Oprócz periodyków nastawionych głównie na informacje i ogłoszenia, w większości tytułów w praktyce nie stosuje się formatów mniejszych niż 1/4 strony. Niektóre tytuły narzucają formaty nie mniejsze niż 1/2 strony lub cala strona. Przyjęto, że jedno wydanie danego tytułu (oprócz typowo ogłoszeniowych) nie powinno zawierać więcej reklam niż 20-40% powierzchni całego egzemplarza. W większości wydawnictw nie ma podziału na typowe strony ogłoszeniowe i redakcyjne, określa się to raczej jako strony reklamowe sąsiadujące ze sobą oraz strony przy tekście redakcyjnym.

Czasami ze względu na ten podział stosuje się zróżnicowane ceny. Coraz częściej pojawiają się w cennikach dopłaty za niektóre miejsca, nazwijmy je uprzywilejowanymi. Należą do nich np.: pierwsza część czasopisma, pierwszych 10, 20, 30 itp. stron, określone miejsce w jakimś dziale tematycznym, prawa kolumna. Większość periodyków stosuje także odrębne ceny za sprzedaż powierzchni na okładkach. Dotyczy to II, 111 i IV okładki, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby udostępniano do reklamy 1 okładkę. Część czasopism stosuje dopłatę procentową wartości ogłoszenia po prostu za gwarancję jego pozycji w określonym numerze.

Udzielanie rabatów jest bardzo podobne, jak w dziennikach. Można uzyskać bonifikatę za kilkukrotne ukazywanie się ogłoszenia, za zamówienie dwóch i więcej stron w jednym numerze, dostarczenie materiału gotowego do druku (w zależności od rodzaju druku i użycia kolorów będą to wydruki laserowe, klisze na jeden kolor oraz gotowe filmy wraz z próbą kolorów do druku w pełnym kolorze) oraz płatność przed drukiem. Prowizje agencyjne również wahają się od 10 do 15%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>