Spotkanie z agencją

O wiele łatwiej zrozumieć, dlaczego ogłoszenie reklamowe ukazuje się w odpowiednim medium, wiedząc jak pracuje agencja. Agencja nie jest z gatunku dziwacznego pałacu z lustrzanymi szybami w oknach, w którym przyodziani w dżinsy intelektualiści rzucają kilka lapidarnych wyrażeń pochwalnych pod adresem Surfu czy Oxo między szlifowaniem schematów rymowania w ostatniej książce sonetów lub (co bardziej prawdopodobne) słów piosenki kolejnego lidera listy. Musi chyba być przykro autorom seriali telewizyjnych, a nawet tym bardziej poważnym ludziom, którzy sądzą, że agencje pełne są złośliwie frywolnych wampirów pochylonych nad biedną niewinną publicznością i wysysających z niej krew.

Agencja jest przedsiębiorstwem, pod wieloma względami takim samym jak każde inne. jest to przedsiębiorstwo usługowe, świadczące bardzo specyficzne usługi dla swoich klientów. Jak wiele przedsiębiorstw usługowych, realizuje łatwy do rozpoznania „produkt”: ogłoszenia reklamowe. Na ogół jest zorganizowana w mniej łub bardziej formalny sposób, posiada różne działy zajmujące się różnymi specjalnościami tej działalności. W agencji można znaleźć większość zwykłych funkcji przedsiębiorstwa produkcyjnego: kierownictwo zakładu, pomieszczenia produkcyjne, dział sprzedaży, rachunkowość, dział zaopatrzenia itd. Nie jest to zbyt daleko idąca analogia, jednak powinno być jasne, o co tu chodzi. Od agencji powinno się oczekiwać zachowania, które jest właściwe przedsiębiorstwu i po którym rozpoznaje się przedsiębiorstwo. Jeżeli tak nie zachowuje się, są podstawy, by w innych sprawach spodziewać się po niej postępowania niezgodnego z zasadami kupieckimi. Agencja powinna jednak być bez trudu rozpoznawana jako przedsiębiorstwo prowadzące reklamę, a nie zakład ubezpieczeń, bank czy służba państwowa.

Rozpoznawanie takie jest chyba mniej łatwe. Wskazówki kryją się w nieformalnym charakterze stylu działania w oznakach, że przynaj-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>