Selekcja

Podczas całego procesu selekcji powinienieś prowadzić bieżący ranking odnośnie każdej agencji pod względem wszystkich kryteriów byłoby idealnie, gdyby ranking by! sporządzany nie tylko przez ciebie, ale również przez jednego lub kilku twoich kolegów. Najwięk-

Należy podać jedną przestrogę. Każda agencja będzie starała się jak najlepiej wykorzystać nadarzającą się okazję. Ludzie, z którymi się spotkasz i którzy będą prezentowali możliwości swojej firmy, będą dobrani w taki sposób, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie. Każdy klient chce od samego początku mieć do czynienia z ludźmi, którzy będą pracowali nad jego zleceniem. Te dwie rzeczy są do pewnego stopnia sprzeczne, z wyjątkiem bardzo małych agencji. W praktyce obie strony mają pewien wspólny cel, ale podejrzewam, że klienci w mniejszym stopniu niż powinni biorą pod uwagę podział pracy w agencji. Podczas formalnej prezentacji ludzie z agencji muszą wywrzeć jak najlepsze wrażenie, zaś ludzie, którzy potrafią to robić, mogą nie być tymi, którzy powinni pracować nad zleceniem. W związku z tym jest bardzo ważne, by klient spotkał się z ludźmi, którzy będą realizowali jego zlecenie, najlepiej już w fazie instruktażu, nie powinien jednakże automatycznie oczekiwać, że podczas prezentacji odegrają wszystkie najważniejsze role.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>