Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach


Co robimy?

  • organizujemy zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt
  • regularnie odwiedzamy schronisko
  • przedstawicieli schroniska gościmy w naszej szkole
  • organizujemy różne akcje mające na celu uwrażliwienie na los zwierząt, m.in. projekt „Zwierzęta czują”

Opiekunem wolontariatu jest pani Marta Rykowska