Różnica między praktyką a teorią

Istnieje istotna różnica między praktyką w Zjednoczonym Królestwie i Francji. Francuskie placówki, zajmujące się mediami, wykazują tendencję do działania jako brokerzy mass mediów, kupujący czas antenowy lub powierzchnię wydawniczą „hurtem” i odsprzedający je dalej. Działają także jako specjaliści od planowania reklamy w mediach i kupcy. W przyszłości może to się rozwinąć i w Wielkiej Brytanii, chociaż Komisja Telewizji Niezależnej publicznie opowiada się przeciwko temu, Poza tym wśród wydawców gazet i czasopism nie ma żadnego entuzjazmu dła tej idei .

W większości krajów rozwiniętych przyjmuje się na ogól, że przedsiębiorstwo, które chce się reklamować, powinno zwrócić się o pomoc do agencji reklamowej. Zakłada się, że agencje dysponują

RODERICK WHITE utalentowanymi i kompetentnymi pracownikami, odpowiednimi do tego rodzaju pracy. Takie spojrzenie na agencje niekoniecznie musi być w pełni uzasadnione – jak większość zawodów, reklama zawiera pewien odsetek ludzi niekompetentnych i szarlatanów. Poza tym można prowadzić również reklamę bez pomocy agencji. Prawdopodobnie jest to trudniejsze, a jeżeli nie masz odpowiedniego doświadczenia, możesz popełniać błędy. Im lepiej znasz dziedzinę reklamy, tym łatwiej będziesz mógł obejść się bez pomocy agencji. Z drugiej strony, możesz po prostu nie mieć dostatecznie dużo pieniędzy do wynajęcia agencji albo masz pewność, że poradzisz sobie z tym sam.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze trzy podstawowe możliwości, można sporządzić listę zalet i wad każdej z nich, tak jak to zostało przedstawione w tablicy 3.1. W ten sposób możemy je porównać, pamiętając jednak, że korzystanie z usług agencji jest ogólnie przyjętą „normą”.

Jak się można zorientować, są aspekty przemawiające na korzyść wszystkich trzech podejść, zaś decyzja, które z tych podejść wybrać, nie musi wcale być łatwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>