Rola agencji

Skoro klienci wybierają agencję, w ostateczności agencje mogą uczynić wiele, by wybrać dla siebie klientów. Każda znacząca agencja posiada mniej lub bardziej formalny plan działalności z wyznaczonymi celami do osiągnięcia, jeżeli chodzi o rozwój i nowe zamówienia, oraz kryteriami dotyczącymi wyboru rodzaju klientów, jakich chce znaleźć.

Dla agencji nowe zamówienie jest podstawową częścią jej rozwoju, zaś jej powodzenie w zdobywaniu nowych zamówień stanowi ważną oznakę jej możliwości i cenne źródło kontaktów z opinią publiczną {public relations). Agencje poświęcają znaczną część swego czasu, zwłaszcza czasu kierownictwa, na zdobywanie nowych zamówień. Jest to fakt wzięty z życia, który wielu klientom trudno od razu zaakceptować. Czy rzeczywiście w interesie agencji leży przede wszystkim dbanie o już istniejących klientów, a poszukiwanie nowych w wolnym czasie?

W praktyce na ogól istnieje efektywna równowaga w działalności agencji. Zdobywanie nowych zamówień jest przede wszystkim zadaniem niewielkiego zespołu ludzi przez większą część czasu. Dopiero kiedy perspektywa rzeczywiście większego zamówienia wymaga pełnej prezentacji, środki finansowe pochodzące z już istniejącego zlecenia są przenoszone do potencjalnego przyszłego. Jeżeli jednak w ten sposób zostaną przeniesione niewłaściwe środki, agencja staje wobec ryzyka upadku z powodu braku zasilania.

Dobra agencja zawsze poszukuje nowych zleceń, ale zawsze ma na uwadze szereg zastrzeżeń i warunków. Dla agencji klienci stanowią zbiór różnego rodzaju zleceniodawców, przy czym nie tylko pod względem wielkości i spodziewanych zysków, ale także pod względem ich powiązań i złożoności struktury ich firm. Występuje tu nawet dodatkowo element prestiżu – czy klient jest tym rodzajem firmy, z którą chcę się wiązać? Tak jak klienci sporządzają listy kryteriów, na których podstawie oceniają agencje, tak samo agencje starają się stosować kryteria, według których oceniają ewentualnych nowych klientów. Oto niektóre z pytań, na które agencja chciałaby uzyskać odpowiedzi odnośnie potencjalnych klientów:

– Czy możemy wykonać zadanie dla klienta?

– Czy możemy z nim pracować – czy nasi ludzie znajdą wspólny język z ludźmi klienta?

– Czy jest możliwe wykonanie przez nas pracy dla klienta w taki sposób, z której moglibyśmy być dumni zarówno my, jak i klient?

– Czy możliwe jest zwiększanie przez klienta zakresu zlecanych nam prac?

– Czy możemy osiągnąć zysk?

– Czy sytuacja finansowa klienta jest pewna?

Na niektóre z pytań odpowiedzieć trudno, bo jakiej można udzielić odpowiedzi, zanim zacznie się wspólna praca agencji i klienta7 Jednak pytania te stanowią odzwierciedlenie uzasadnionych trosk każdej poważnie myślącej i rozwijającej się agencji. Jedną z poważniejszych trosk każdego kierownictwa agencji są {albo powinny być)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>