Rofa reklamy

Jak się w to wszystko wkomponowuje reklama? Z pewnością może być jednym z elementów, które składają się na charakter i reputację znaku firmowego. Na pewno może być bardzo ważną częścią docierania do odbiorcy po to, by wywołać owo pozytywne nastawienie. Ostatecznie jej rola jest bardzo prosta – zrealizować sprzedaż jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, w taki czy inny sposób, niewiele jest w niej sensu.

Kiedy się przyjmie, że ogłoszenia reklamowe mają na celu sprzedaż, staje się jasne, że nie trzeba automatycznie prowadzić reklamy. Reklama nie jest jedyną dostępną metodą realizacji sprzedaży ani też, zazwyczaj, nie wykonuje całego zadania. Jeżeli nie sprzedajesz swoich wyrobów wyłącznie bezpośrednio klientom za pomocą poczty lub stosując reklamę metodą bezpośredniego odzewu konsumentów, będziesz korzysta! z pracy sprzedawców sprzedających towary bezpośrednio indywidualnym klientom czy rozprowadzających swój produkt w sieci handlu hurtowego i detalicznego. Jeżeli, jak większość producentów dóbr konsumpcyjnych, sprzedajesz za pośrednictwem sieci placówek handlowych, musisz najpierw sprzedać swój produkt tym placówkom. Prawdopodobnie robisz to osobiście w odniesieniu przynajmniej do szczebla handlu hurtowego, poza tym, być może, bezpośrednio sprzedajesz również większym placówkom handlu detalicznego. Proces ten można ułatwić za pomocą reklamy skierowanej do handlu, w celu powiadomienia handlu o swoich zamiarach i wykazania, że masz na myśli robienie interesów. Nie musisz jednak tego robić. Spotkasz mnóstwo ludzi – zarówno w agencjach reklamowych, jak i w przedsiębiorstwach będących ich klientami – którzy ci powiedzą, że podejmowanie się tego to w sumie marnowanie pieniędzy.

Analogicznie, nie musisz kierować swej reklamy do konsumenta – możesz zdać się na detalistę, który za ciebie będzie sprzedawał twój produkt. Stało się to niezmiernie trudnym zadaniem na rynkach atrakcyjnych dóbr konsumpcyjnych. Większe placówki detaliczne dysponujące siecią sklepów, które dominują w sprzedaży tych produ- któw, stają się w coraz większym stopniu selektywne w wyborze marek firmowych i obecnie kładą taki sam nacisk na własne produkty, noszące etykietę konkretnego sprzedawcy hurtowego lub detalicznego. Co prawda na niektórych rynkach dóbr trwałego użytku, zwłaszcza w branży meblarskiej i artykułów gospodarstwa domowego, jak również w branży produktów związanych z modą, istnieje wiele drobnych i często skutecznie sprzedających się znaków towarowych przy niewielkim wsparciu reklamą dóbr konsumpcyjnych lub zgoła bez niej. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach również te rynki wykazują większą aktywność, jeżeli chodzi o reklamę, to zaś wywarło zwiększoną presję konkurencyjną na marki firmowe nie prowadzące reklamy.

Czy jest zatem sens w prowadzeniu reklamy, kiedy pólka sklepowa załatwi za ciebie tę sprawę? Prawie z pewnością odpowiedź na to pytanie brzmi „Tak, jeżeli się na to zdobędziesz”. W obecnych czasach samoobsługi żaden sprzedawca detaliczny nie zamierza wkładać wiele pracy, by sprzedać twój produkt konsumentowi nawet jeżeli jest on sprzedawany w takiego typu sklepach, gdzie klient może liczyć na to, że uzyska poradę, detałista będzie w stanie porozmawiać o nim tylko z niewielu ludźmi. Detaliści coraz bardziej oczekują, że produkty będą reklamowane. Ma to stanowić część całokształtu działania handlowego prowadzącego do sprzedaży produktów konsumentom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>