Rodzaj produktu

Rodzaj produktu często może narzucać (do pewnego stopnia) rodzaj nośników reklamy, jakimi trzeba się posłużyć. Kontekst konkretnego medium i stwarzana przez nie atmosfera mogą wpływać na reakcje na reklamę. Niektóre media odmawiają zamieszczania (albo prawo im na to nie zezwala) reklam pewnych produktów. Gazeta jako medium „wiadomościowe”, może wydawać się odpowiednim środkiem do pobudzania sprzedaży lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, podczas gdy czasopismo już mogłoby nim nie być.

W Zjednoczonym Królestwie większość reklam sklepów spożywczych ukazuje się w środy lub czwartki, poprzedzając w ten sposób dni największych zakupów artykułów spożywczych, jakimi są piątki i soboty. Jednakże dla pomniejszych, lokalnych sprzedawców w branży spożywczej, gdzie modelem zakupów są zakupy codzienne, ma sens zamieszczanie reklam w poniedziałek lub wtorek, a nawet w niedzielę.

Produkty służące całej rodzinie z reguły – o ile tylko jest to możliwe – są reklamowane w telewizji, produkty dla pań – w magazynach kobiecych. W Zjednoczonym Królestwie nadal istnieje kilka magazynów dla ogółu mężczyzn, chociaż czytelnicy pici męskiej dominują w specjalnych działach, jak czasopisma poświęcone motoryzacji lub magazyny sportowe. Może być trudno uzyskać szerszy zasięg wśród wyłącznie męskiego audytorium, próbując to osiągnąć bez umieszczania reklamy w wydawnictwach specjalistycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>