Rekrutacja – ważna informacja dla rodziców!!!


Rodzica lub opiekuna kandydata do klasy I spoza rejonu prosimy o przybycie do szkoły w celu uzupełnienia dodatkowej dokumentacji w terminie do 31 maja 2016 roku!