Reklamowanie za pomocą poczty (dired mail)

Reklama bezpośredniej reakcji łatwo wkomponowuje się w reklamę skierowaną bezpośrednio do klientów (reklamę prowadzoną za pośrednictwem poczty, czyli dired mail – przyp. tłum.). Dobrze realizowana działalność reklamy opartej na bezpośredniej reakcji powinna prowadzić do rozwoju biznesu opartego na reklamowaniu się za pośrednictwem poczty. Reklama typu dired mail jednak jest raczej odmienną (w sensie technicznym) działalnością, a jej techniki stanowią specjalistyczną dziedzinę reklamy.

Reklama skierowana bezpośrednio do klientów zależy przede wszystkim od opracowania i efektywnego wykorzystania dobrej listy adresowej61. Jest to również coraz bardziej kosztowna działalność, gdyż stale wzrastają opłaty pocztowe.

Jest to kluczowy czynnnik w rozwijaniu interakcji między reklamą skierowaną bezpośrednio do klientów i reklamą za pośrednictwem mediów. Równocześnie prowadzona kampania w mediach pomaga w reagowaniu na przesyłane pocztą materiały reklamowe. Ponadto media nadal są o wiele tańszym niż poczta sposobem docierania do masowego audytorium.

Efekty reklamy skierowanej bezpośrednio do klientów zależą od jej zdolności rozwijania bezpośrednich kontaktów z konsumentami, wzbudzając w nich zaufanie wystarczające, by zechcieli kupić produkt. Właśnie z tego względu reklama skierowana bezpośrednio do klientów posługuje się długimi listami, często zajmującymi trzy lub cztery strony, jak również całym zestawem narzędzi mających przyciągnąć uwagę i tworzących wartość dodaną: dodatkowymi opcjami, specjalnymi rabatami, ofertami z premią, konkursami itd.

Znacznie różni się ona dość od mniej lub bardziej kreatywnych produktów rozsyłanych pocztą, wymagających trzywymiarowych i rzucających się w oczy materiałów. Jest na przykład zupełnie możliwe prowadzenie składającej się z dwu lub trzech faz wysyłki doklienta, obejmującej broszurę, klucz, pudełko, które ma być otwierane za pomocą tego klucza itd. Reklama skierowana bezpośrednio do klienta jest doskonałym środkiem do testowania, ponieważ może być całkowicie izolowana od innych wpływów. Wspomagana komputerami bardzo specjalistyczna analiza i manipulacja informacją dotyczącą klientów uzasadnia określenie dobrej wewnątrzzakładowej listy wysyłkowej jako „bazy danych” i użycie żargonowego terminu „marketing oparty na bazie danych”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>