Reklamowanie za pomocą poczty (direct mail)

Z punktu widzenia reklamy marketing bezpośredni można podzielić na dwie równe części: reklama reakcji bezpośredniej (wkładki reklamowe w prasie lub odpowiedź na reklamę telewizyjną, zazwyczaj z podawaniem numeru telefonu, pod który można dzwonić na koszt reklam oda wcy), a ponadto dostawy bezpośrednie za pośrednictwem poczty lub w formie wizyt składanych przez sprzedawców w domu klienta.

Reklama reakcji bezpośredniej, włączając w to reklamę zamówień listownych na podstawie katalogów, w roku 1991 (zgodnie z danymi The Media Register) wyraziła się kwotą 204 min funtów w przypadku reklamy prasowej i telewizyjnej, co stanowi w przybliżeniu 1,5% wszystkich wydatków na reklamę, a w ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła obroty.

Podstawowymi kategoriami biznesu opierającego się na reklamie bezpośredniej reakcji są katalogi sprzedaży wysyłkowej, „upominki”, moda i (chociaż nie ujęte w wyżej przedstawionych danych liczbowych) usługi finansowe, takie jak ubezpieczenie na życie i ogólne inwestycyjne fundusze powiernicze. Sprzedaż wysyłkowa stanowi w sumie około 5% sprzedaży detalicznej ogółem.

Reklamowanie za pomocą poczty stanowi największą część marketingu bezpośredniego. Ocenia się, że wartość tej branży przemysłu reklamowego w roku 1991 wyniosła prawie 900 milionów funtów (równowartość około 119 wszystkich wydatków na reklamę). Plasuje to reklamę realizowaną za pośrednictwem poczty na trzecim miejscu pod względem wielkości wydatków na nią znacznie wyprzedza ona reklamę zewnętrzną.

Wolumen reklamy skierowanej bezpośrednio do konsumenta (według obliczeń dokonanych przez Urząd Pocztowy) zwiększył się w okresie od roku 1980 do 1990 o 140%, natomiast roczna ilość przesyłek przekroczyła 2370 milionów sztuk. Stanowi to równowartość 110 przesyłek na jedno gospodarstwo domowe, chociaż duża część materiałów jest kierowana do przedsiębiorstw, firm itp. Prawie 70% stanowi opracowywanie i produkcja wysyłanych materiałów i pozycja ta wzrosła znacznie szybciej niż kosztywysylki. W roku 1991 ogólna ilość przesyłek nieco spadla, do 2100 min sztuk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>