Reklama za pośrednictwem poczty

Reklama za pośrednictwem poczty może być – i jest – wykorzystywana do sprzedaży dosłownie wszystkiego. Jej wykorzystanie na rynku dóbr konsumpcyjnych wykazuje tendencję do szczególnego koncentrowania się na książkach, czasopismach i płytach, obok usług finansowych.

Każde przedsiębiorstwo, które ma regularne kontakty z konsumentami może posłużyć się – z myślą o sprzedaży towarów – pocztą. Jedyny problem dotyczy tego, czy posłużyć się wykazem klientów do sprzedaży czy nie, a także czy sprzedać taki wykaz ewentualnemu klientowi handlowemu (można tego dokonać albo wprost, albo w sposób kontrolowany). Na przykład firma Diners Club sprzedaje swoją listę w charakterze środka reklamy we własnym imieniu. Jest to lista z jej własnym, wmontowanym w to, wspieraniem konwencjalnego środka komunikowania, ponieważ częściowo może ta operacja być powielana za pośrednictwem czasopisma Diners Club pod nazwą Signature.

Ostatnio dwa wydarzenia znacznie poszerzyły zakres reklamy skierowanej bezpośrednio do klientów: spóźnione odkrycie wykazów klientów przez większych detalistów w oparciu o bardziej aktywny marketing kart kredytowych sklepu oraz nowy jej wymiar, stwarzany w ewidentny sposób przez program prywatyzacyjny Rządu (sprzedaż usług finansowych bezpośrednio „nowym” udziałowcom). Dla detali- sty istnieją niewątpliwe szanse zarówno wynagrodzenia i umocnienia lojalności, jaką wykazują – w założeniu – jego najlepsi klienci, a ponadto sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem poczty, Z drugiej strony „nowi” udziałowcy są znacznie mniej jednorodną grupą docelową i nieco mniej wyrobioną w sensie finansowym niż zakłada wielu korzystających z tej formy docierania do posiadaczy udziałów w British Telecom lub British Airways.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>