Reklama w radiu

Wobec różnorodności programów radiowych w różnych rozgłośniach ILR, trudno kupować czas antenowy na zasadzie ustalania konkretnych godzin z myślą o konkretnym audytorium (i to bynajmniej nie z powodu braku regularnie prowadzonych szczegółowych badań). Może to stwarzać lokalnemu reklamodawcy potencjalną korzyść (dzięki teoretycznej możliwości wykorzystania wiedzy na temat lokalnych warunków) i pozwala dokonywać bardziej selektywnych zakupów. Niewiele programów ILR jest nadawanych w sieci, z wyjątkiem serwisu informacyjnego dostarczonego przez Independent Radio News oraz Network Chart i Network Album Shows, z muzyką pop, w niedzielę.

Czas antenowy ILR jest sprzedawany za pośrednictwem niewielkiej grupy kompanii MSM (której właścicielem jest Capital Radio), IRS i SIRS, które między sobą rozdysponowują wszystkie większe rozgłośnie. Kolejna niewielka firma, RSC, ma w swojej gestii dwie spośród nowszych specjalistycznych stacji londyńskich i manchesters- kie radio Sunset.

Kompanie zajmujące się sprzedażą czasu antenowego wykazują tendencję do łączenia w poszczególne grupy regionalne (skupiska rozgłośni), które z grubsza pokrywają się z obszarami zasięgu telewizji (obraz ten obecnie przedstawia się jako mniej uporządkowany, niż 2-3 lata temu).

S1RS ma monopol w Szkocji i Ulsterze, natomiast MSM – w Granadzie. 1RS jest bardzo silne na większości obszarów pozostałej części kraju, lecz siia tej rozgłośni jest osłabiana przez skupiska stacji będących w gestii innych kompanii zajmujących się sprzedażą czasu antenowego (głównie MSM we wschodniej Anglii, HTV i na południowym zachodzie). Sytuacja ta sprawia, że relatywnie łatwo zebrać w jedną całość kampanie radiowe pokrywające się z obszarem oddziaływania telewizji – albo w charakterze uzupełnienia telewizji, albo jej substytutu.

Z chwilą powstania w Zjednoczonym Królestwie radia komercyjnego, coraz bardziej wykazywało ono tendencję bycia środkiem lokalnego reklamodawcy i przyciągało raczej ograniczaną liczbę poważniejszych nadawców reklamy o ogólnokrajowym obszarze działania (oprócz wielkich przedsiębiorstw handlu detalicznego posiadających wiele placówek tego samego typu). Składa się na to kilka powodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>