Reklama telewizyjna

Ustalenia dotyczące regulacji prawnych działalności telewizji w Polsce zawiera Ustawa o Radiofonii i Telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. Jest to data przełomowa w historii mediów elektronicznych w Polsce. W kwietniu następnego roku obie izby parlamentu oraz prezydent powołały swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która miała wykonywać następujące działania:

– 1. O charakterze regulacyjnym – przyznawanie koncesji na prywatne stacje radiowe i telewizyjne, a ogólnie mówiąc, stworzenie pluralistycznego rynku mediów oraz likwidacja piratów eteru.

– 2. Przekształcenie państwowej radiofonii i telewizji w spółki akcyjne Skarbu Państwa.

– 3. Regulowanie prawnych zasad działania nadających stacji publicznych oraz prywatnych.

– 4. Sprawowanie kontroli nad działalnością stacji nadających.

Głównym założeniem Ustawy jest maksymalne uwolnienie mediów od zależności wobec środków władzy, czyli decyzji politycznych.

W Polsce działają dwa kanały ogólnopolskiej telewizji publicznej – Program I i Program II, oraz regionalne ośrodki TVP, spośród których najpopularniejsze to TV Łódź, TV Kraków, TV Katowice, TV Szczecin, TV Wrocław.

Coraz większą widownię zdobywa też POLSAT – prywatna ogólnopolska stacja telewizyjna, która otrzymała koncesję w 1994 roku. Wiele kontrowersji wzbudziła sprawa sieci kilku stacji telewizyjnych skupionych pod jedną nazwą „Polonia 1”, które nadawały swój program do początku września 1994 r. mimo braku koncesji. Po programach telewizji publicznej, była to najbardziej popularna TV w Polsce.

Po zablokowaniu nadajników w Polsce, Polonia 1 stała się telewizją satelitarną i kablową, nadającą spoza granic naszego kraju. W tym roku koncesję otrzymał też Canal Plus, francuska stacja telewizji kodowanej. W ostatnim czasie rozpoczął również działalność Film Net, będący również telewizją kodowaną.

W Polsce jest 6 quasi-ogólnopo!skich programów telewizyjnych oraz kilkanaście regionalnych i kablowych. Bardzo popularna jest również telewizja satelitarna, na której można odbierać kilkanaście zagranicznych programów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>