Reklama reakcji bezpośredniej

Pobieżny rzut oka na niedzielne kolorowe dodatki dostarcza nam wystarczająco wiele wskazówek, by wyrobić sobie pogląd co do gamy dóbr sprzedawanych w formie reklamy reakcji bezpośredniej, jak to czyni się na lamach gazet w rubrykach „sobotnich specjalnych okazji”. Są to dwa rynki, raczej odmienne lecz posługujące się podobnymi technikami. Zakres oferowanych produktów nadal bardzo szybko się rozszerza, ale i w tym przypadku można je podzielić na dwie szersze grupy: podstawowe produkty oferowane po cenach okazyjnych (lub rzekomo okazyjnych) oraz „oferta” obejmująca produkty kupowane pod wpływem impulsu, pólluksusowe, być może jedyne w swoim rodzaju. Ta druga kategoria, przedstawiona syntetycznie przez firmę Scotcade, ma szczególnie ważne znaczenie dla dodatków niedzielnych jako środków reklamy reakcji bezpośredniej.

Istnieje niewiele dość prostych „reguł” dotyczących reklamy reakcji bezpośredniej. Nie wszystkie są jednakowo ważne, jednak stanowią punkt wyjścia dla eksperymentu, jako że reklama reakcji bezpośredniej Świetnie nadaje się do eksperymentowania. Jest to jedyna forma wśród nośników reklamy, gdzie reakcja jest w pełni mierzalna. Reguły te są następujące (ich kolejność nie jest istotna):

– umieść ofertę, a jeszcze lepiej cenę, w nagłówku

– wyraźnie zilustruj produkt

– skoncentruj się na jednym produkcie, nawet jeżeli dostępny jest cały asortyment

– posługuj się długim, lecz jasnym i konkretnym tekstem

– zawsze dołączaj kupon

– zawsze „koduj” kupon w odniesieniu do konkretnej publikacji i wydania (jest to absolutnie konieczne)

– jeżeli to możliwe, oferuj kredyt

– ustal limit czasu (to może okazać się pomocne)

– daj gwarancję (ma podstawowe znaczenie).

Poza wyżej wymienionymi warunkami bardzo istotną sprawą jest absolutnie jasne i precyzyjne określenie, co jest oferowane i na jakich warunkach, a także poinformowanie, czy istnieje limit ilościowy, czy możliwe jest uzyskanie rabatu przy zakupie większej liczby produktów itd.

Jeżeli chodzi o dostawcę, istnieją zobowiązania wynikające z prawa i zobowiązania quasi-prawne, które muszą być respektowane (zob. Rozdział 16). Oprócz rejestracji przez wydawnictwo i odpowiedniego dopuszczenia tekstu, podstawowymi elementami, jakie muszą zawierać wszystkie ogłoszenia reklamowe reakcji bezpośredniej, są: nazwij- ko/nazwa i adres dostawcy poza kuponem, dobra muszą być udostępniane pod wskazanym adresem w celu ich sprawdzenia dostawca musi dostarczyć produkt w ciągu 28 dni, a po upływie tego czasu musi zgodzić się na zwrot pieniędzy nabywcy. Poza tym, na mocy niektórych interpretacji nastręczających wątpliwości aktów ustawodawczych, każde ogłoszenie musi zawierać numer rejestracyjny firmy (prawdopodobnie nie jest to konieczne, ale niektóre media obstają przy tym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>