Reklama bezpośredniej reakcji

Reklama bezpośredniej reakcji jest dobrym sposobem na sprzedawanie towarów. Jest ona jednak o wiele cenniejsza jako źródło przyszłych klientów. Klient, a nawet interesant, to również adres, przy czym potencjalnie bardzo cenny, dla sprzedaży w przyszłości. Byłoby idealnie, gdyby każda przesyłka zawierała kolejną ofertę lub katalog z myślą o dalszej sprzedaży, natomiast wykaz adresatów powinien być wykorzystywany regularnie dla celów dodatkowych przesyłek.

Zaopatrzone w kupony ogłoszenia reklamowe dostarczają re- klamodawcy doskonałego narzędzia dla celów oceny kampanii w trakcie jej trwania. Reklamodawcy posługujący się reklamą reakcji bezpośredniej mogą oceniać ogłoszenie reklamowe, w każdym środku komunikowania, jeżeli chodzi o reakcje na nie i wielkość sprzedaży. W ten sam sposób mogą oceniać różne nośniki reklamy i różne wielkości ogłoszeń, silę przyciągania różnych reklam i stylów ogłoszeń reklamowych.

Zebrane doświadczenia reklamy bezpośredniej reakcji nie są, niestety, dostępne dla ogółu – tajemnice, jakie niesie z sobą ta forma reklamy, są zbyt cenne z handlowego punktu widzenia. Jednak to, co z tej analizy wynika, doprowadziło do sformułowania wyżej wyszczególnionych „reguł”. Uzyskane dzięki temu wskazówki pokazują, na przykład, że:

– zbyt częste powtarzanie ogłoszenia w konkretnej publikacji prowadzi do gwałtownego spadku odsyłanych formularzy,

– mniej częste umieszczanie wkładek może umożliwić przyciąganie potencjalnych klientów przez takie ogłoszenie prawie bez końca

– w odniesieniu do gazet wskaźnik nakładów do efektów szybko spada wraz ze zwiększeniem formatu ogłoszenia ponad pewne minimum (lecz to minimum może generować niewystarczającą wielkość sprzedaży, by uzasadnić jego stosowanie)

– dość drobne zmiany w nagłówku lub ilustracji mogą spowodować radykalne różnice w reakcji

– niektóre konkretne publikacje są wyraźnie lepsze od innych, zarówno w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do konkretnych produktów

– jeżeli ukazują się w bliskim „sąsiedztwie” czasowym, to różne ogłoszenia mają większą siłę przyciągania w gazecie niż powtórzenia tego samego ogłoszenia

– reklama telewizyjna naprowadzająca widza na kupon w konkretnej publikacji jest szczególnie skuteczna.

W ostatnich latach reklamodawcy posługujący się reklamą bezpośredniej reakcji więcej eksperymentują, jeżeli chodzi o rodzaje ogłoszeń, wykorzystując do tego przylepiane kupony w celu zwiększenia reakcji.

I jeszcze jedna końcowa zasada empiryczna: jeżeli ogłoszenie reklamowe nie jest w stanie spowodować napływu zamówień wartych przynajmniej trzy razy tyle, ile kosztowała jego powierzchnia wydawnicza, nie jest tego warte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>