Reklama a przedsiębiorstwo

Reklama jest dość niewielką, lecz istotną częścią ogólnych wydatków przeciętnego przedsiębiorstwa. Jest poza tym ważną częścią działalności związanej ze sprzedażą produktów danego przedsiębiorstwa. Jest to coś, co koncentruje uwagę na ekonomicznej roli reklamy w przedsiębiorstwie. (Argument ten zwykle jest odnoszony do samej reklamy, bardziej realistyczne jest spojrzenie na globalne koszty marketingu).

Są dwa podstawowe mechanizmy, za których pomocą działalność marketingowa oddziałuje na ekonomikę przedsiębiorstwa. Najbardziej oczywiste jest to, że zwiększone wolumeny sprzedaży na ogól prowadzą do efektów skali w produkcji i dystrybucji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może albo taniej sprzedawać swoje produkty (umacniając swą pozycję na rynku w stosunku do konkurentów), albo sprzedawać z większym zyskiem. Niezależnie od tego, który sposób się wybierze, proces ten ułatwia danemu przedsiębiorstwu inwestowanie w nowe urządzenia i w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, lepszymi produktami.

Drugi mechanizm związany z funkcjonowaniem efektywnego marketingu oddziałuje na rentowność. Jeżeli marketing produktów przedsiębiostwa jest bardziej skuteczny niż konkurentów, przedsiębiorstwo może po prostu być bardziej rentowne przy równych cenach niż konkurenci albo, alternatywnie, sprzedawać po cenach wyższych (odzwierciedlających jakość „dodaną” do produktu przez wartości jego marki dodane do niego przez dobry marketing i dobrą reklamę). I w tym przypadku wyraźnie stawia to przedsiębiorstwo w lepszej pozycji na przyszłość.

Dość łatwo jest argumentować, że jeżeli reklama umożliwa przedsiębiorstwu osiąganie wyższej rentowności, musi to prowadzić do wyższych cen dla klientów tego przedsiębiorstwa. Łatwo uwierzyć, że może to być prawdą. W praktyce, chociaż dowodu na to nie można uważać za rozstrzygający, badanie przeprowadzone przez Reckie dla Stowarzyszenia Reklamy dość jasno wykazuje, że reklama nie prowadzi do wzrostu cen, a bardzo często prowadzi do niższych cen.

Dzieje się tak zarówno dlatego, że jest to skuteczna broń w walce konkurencyjnej, jak i dlatego, że ze względu na efekty skali może ona do tego prowadzić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>