Reklama a prawo

Jak każdy inny aspekt żyda gospodarczego, reklama jest kontrolowana, ograniczana i – tam, gdzie jest to właściwe – karana przez prawo. Prawo jest skomplikowaną i zmienną dyscypliną, która często jest otwrarta na interpretację, zarówno przez posiadającego dużą wiedzę radcę prawnego, jak i przez sądy.

Dla każdego, kto ma do czynienia z reklamą, najważniejsze jest uświadomienie sobie dziedzin, w których prawo może oddziaływać na komunikaty reklamowe (lub na reklamę jako sferę biznesu) i odpowiednie do tego postępowanie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do kompetentnego prawnika. Łatwiej jest udzielać takich rad niż postępować według nich. Prawnicy specjalizujący się w dziedzinie reklamy stanowią nieliczną grupę, więc można ich znaleźć przede wszystkim w dużych agencjach i w nielicznych wielkich przedsiębiorstwach produkcyjnych. 1PA (Instytut Praktyków Reklamy) ma dział prawny, który może na żądanie udzielać porad i pomocy członkom IPA i agencjom członkowskim.

Powodem, dla którego potrzebna jest pomoc w sprawach prawnych, jest liczba przepisów. Najświeższa publikacja, ale już bardzo przestarzała, Adueriising Law (Prawo dotyczące reklamy) autorstwa R..G. Lawsona, podaje wykaz źródeł w następujących proporcjach:

– 15 stron precedensów sądowych

– 143 przepisy prawne, sięgające roku 1772

– 44 dokumenty stwierdzające akty prawne.

Wymienione przepisy prawne stanowią większość aktów prawnych, które oddziałują na reklamę. Lista ta obejmuje tylko okres do roku 1977, przy czym szybkość przyśpieszenia w zwiększaniu się liczby przepisów, na które można się powołać, poczynając od Lat 60. i 70., jest zastraszająca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>