Reklama

Rolą reklamy w ramach marketingu mix jest funkcja, jaką ma ona spełnić w strategii marketingu. Reklama nie jest jedynym elementem w całym marketingu mix, rola reklamy ma więc polegać na realizacji tylko części strategii marketingowej1, Może to być coś od zwiększenia znajomości marki do doskonalenia konkretnych aspektów wizerunku marki.

Celami reklamy są mniej lub bardziej konkretne ustalenia, co ma być osiągnięte za pomocą reklamy, (np. jeżeli chodzi, o większą znajomość marek lub lepsze oceny na pewnych skalach postaw).

Strategią reklamy jest ustalenie, jak mają być osiągane cele, jeżeli chodzi o treści kreatywne i podział mediów. Dział kreatywny agencji ma do wykonania konkretne zadania twórcze, które mają być wykonywane w drodze realizacji strategii działań kreatywnych.

Spotkałem się ze zbyt wieloma instruktażami reklamowymi, w których cele marketingowe (jak np. „zwiększenie naszego udziału w rynku o 5 procent”) były umieszczane wśród celów reklamy, Oczywistym wyjątkiem jest reklama za pomocą poczty lub reklama bezpośredniej reakcji, chociaż nawet w tym przypadku marketing mix obejmuje zachęty i bodźce, realizację zadań itd. a nawet w strategii marketingowej. Jest to niewłaściwe użycie terminologii i może być bardzo mylące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>