Radio – reklama

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego (Tablica 13.3), cotygodniowe docieranie poszczególnych rozgłośni do dorosłej populacji słuchaczy znacznie się różni. W skali całego kraju około 52 dorosłych słucha ILR w tygodniu, zaś ILR stanowi prawie dwie piąte wszystkich słuchanych programów radiowych. Oczywiście przybliżone dane liczbowe dotyczące ogólnego zasięgu radia stanowi duże uproszczenie. Intensywność słuchania audycji radiowych znacznie się różni, chociaż ostatnie badania RAJAR sugerują, że przeciętny radiosłuchacz rozgłośni ILR słucha tego radia więcej.

Badania RAJAR zastąpiły wcześniejsze badania dotyczące tyiko Niezależnego Radia Lokalnego (ILR), JICRAR, w roku 1992. Są to badania kwartalne, dostarczające danych na temat audytorium zarówno w odniesieniu do radia BBC, jak i wszystkich rozgłośni ILR.

Sieć ILR ma czas nadawania reklam ograniczony do dziewięciu minut na godzinę. Obecnie większość rozgłośni nadaje przez 24 godziny na dobę. Jedną z najpoważniejszych zmian końca lat 80. stała się praktyka dzielenia mocy wyjściowych stacji na AM i FM41 z myślą o umożliwieniu (przynajmniej do pewnego stopnia) stosowania programów kierowanych do wybranych odbiorców. Najważniejszym efektem jest dalsza segmentacja audytorium – zjawisko o wiele bardziej zaawansowane na wysoko rozwiniętym rynku amerykańskim.

Czas w rozgłośniach ILR jest sprzedawany na poszczególne reklamy. Dzień dzieli się na szereg segmentów czasowych. Poranne i wieczorne godziny najwyższego nasilenia ruchu stanowią szczytowe, a zatem droższe segmenty. Większość czasu antenowego jest wykupowana selektywnie, ale w niektórych rozgłośniach można wykupić coś, co radio Capital nazywa „planami popularności audycji wśród docelowej grupy słuchaczy” (dostarczają informacji na temat programów reklamowych w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia, aby zapewnić odpowiednie audytorium).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>