Radio przekaźnikiem reklamy

Po pierwsze: dopiero niedawno sieć się stała (w większym lub mniejszym stopniu) w pełni ogólnokrajowa, ale nadal jej zasięg oddziaływania znacznie ustępuje zasięgowi oddziaływania telewizji. Po drugie: nakłady kapitałowe kampanii „ogólnokrajowej”, z wykorzystaniem ponad 80 rozgłośni, są znaczne, jeżeli kampania ma mieć odpowiedni (z punktu widzenia wymagań stawianych temu medium) zasięg i częstotliwość, z jaką będzie docierać do słuchaczy. Poza tym struktura ustalanych cen, jeżeli chodzi o transakcje i uzyskiwane rabaty, jak się wydaje, faworyzuje lokalnych nadawców reklam. Po trzecie: medium to nie może wykazać się wynikami badań, zbliżonymi pod względem poziomu do danych pochodzących z badań, dostępnych w BARB, w odniesieniu do telewizji. Wszystkie te czynniki składają się na to, że radio traktowane jest jako bardzo peryferyjny nośnik reklamy.

Obecnie zakres możliwości kupowania czasu antenowego w rozgłośniach wchodzących w sieć radiofoniczną, za pośrednictwem MSM, działającego w imieniu Stowarzyszenia Kontrahentów Niezależnego Radia, AIRC (Association of Independent Radio Contractors) jest ograniczony: zestawy reklam na siedem dni w tygodniu przy trzech reklamach dziennie, zestawy reklam emitowane w porach nadawania wiadomości (3 reklamy dziennie nadawane przy głównych wydaniach wiadomości), niedzielna ramówka Network Chart Show. Ponadto 1RS sprzedaje czas antenowy na zestawy reklam w ramach audycji „Ncwslink” i „Sportiink”, obejmujących wszystkie rozgłośnie, dla których 1RS lub SIRP prowadzą działalność jako domy handlowe.

Zaletami radia jako środka komunikacji są: lokalny charakter, charakter radia jako źródła wiadomości możliwości powtarzania emisji w znacznym zakresie, relatywnie niskie ceny (zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i ograniczoną ilość kontaktów z dość niewielkim audytorium). Reklamy radiowe można produkować bardzo tanio (korzystając z pomocy rozgłośni) i bardzo szybko. Możliwe jest przekazanie komunikatu, który powinien być wyemitowany natychmiast, spikerowi, który go odczyta.

W Zjedoczonym Królestwie radio jest raczej słabo wykorzystywane, zwłaszcza pod względem możliwości twórczych. Nie słychać o niczym (przynajmniej na terenie Londynu), co można byłoby porównać z najlepszymi reklamami radiowymi amerykańskimi lub australijskimi, chociaż są przykłady prac robionych z wyobraźnią.

Sieć ILR zdominowała podejmowane przedsięwzięcia i dyskusje na temat radia komercyjnego w Wielkiej Brytanii, lecz należy pamiętać o dwóch innych rozgłośniach. W przeszłości Radio Luxembourg przez wiele lat było jedyną stacją komercyjną dostępną dla nadawców reklam w Zjednoczonym Królestwie i uczyniło wiele, by o radiu pamiętali reklamodawcy. Obecnie zaś rozgłośnia Atlantic 252, usytuowana w Republice Irlandii, lokuje się najbliżej ogólnokrajowego komercyjnego kanału muzyki pop (audycje co tydzień docierają do 12% dorosłych w skali całego kraju przy silnie zaznaczonym segmencie młodzieżowym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>